fbpx

โป๊ยเซียน ในภาษาจีนหมายถึง เซียนแปดองค์ เป็นเทพที่ชาวจีนนับถือกันมาช้านาน เซียนแต่ละองค์ ในบรรดา 8 องค์นี้มีประวัติที่มามีอิทธิฤทธิ์ปาฏิหาริย์แตกต่างกัน ในปัจจุบันทั้งชาวจีนและชาวไทยเชื้อสายจีนนับถือบูชากันอย่างสม่ำเสมอ.....

…เซียนทั้งแปดมีนานว่า…

  1. หลีทิก๊วย : เซียนแห่งยาและการรักษาโรคภัยไข้เจ็บต่างๆ สำหรับผู้ที่ทำการค้าเรื่องยา ต่างให้ความนับถือยิ่งนัก.
  2.  ฮั่น เจง หลี : เซียนแห่งความเข้มแข็ง กล้าหาญ.
  3.  ลี่ตงปิน : เซียนแห่งความมั่งคั่ง ค้าขายร่ำรวยเป็นเศรษฐี.
  4.  เตียกั๊วเล่า : เซียนแห่งความมีเสน่ห์เป็นที่นิยมรักใคร่ ของคนทั้งหลาย.
  5.  หลั่นไฉ่เหอ : เซียนแห่งศิลปิน ที่มีผู้นิยมมากมาย และความอุดมสมบูรณ์.
  6.  เหอเซียนโกว :  เซียนแห่งความสวยงาม อายุยืน และมีสติปัญญาดี.
  7.  ฮั่นเซียงจื่อ : เซียนแห่งนักประพันธ์และนักกวีที่มีชื่อเสียง.
  8.  เช่าก๊กกู๋ : เซียนแห่งชัยชนะ เพื่อมิให้ภูตผี ปีศาจ คนพาลมากล้ำกลายรบกวน.

งามอย่างไทย ” บายศรี”

บายศรี เป็นงานที่สร้างสรรค์ขึ้นจากวัฒนธรรม ประเพณี ความเชื่อและภูมิปัญญาที่ดีงามสืบทอดมาจวบจนปัจจุบัน

Read More »