fbpx
งามอย่างไทย ” บายศรี”

งามอย่างไทย ” บายศรี”

บายศรี : เป็นเครื่องใช้ในพิธีกรรมเพื่อความเป็นสิริมงคล คนไทยส่วนใหญ่จะรู้จักและคุ้นเคยกัน เพราะจะพบเห็นบ่อยๆในพิธีกรรมต่างๆ ในทุกภาคของไทย เช่น การทำขวัญคน,การบวงสรวงสิ่งศักดิ์สิทธิ,การไหว้ครู,การทำขวํญนาค,และพิธีสมโภชพระพุทธรูป ฯลฯ. บายศรีแบ่งออกเป็น 2 ประเภทคือ 1....
รำ 4 ภาค : มรดกทางวัฒนธรรมไทย

รำ 4 ภาค : มรดกทางวัฒนธรรมไทย

รำ 4 ภาค เป็นการแสดงที่มีการถ่ายทอดทางวัฒนธรรมที่ล่ำค่า ที่บรรพบุรุษไทยได้สั่งสมสร้างสรรค์ และสืบทอดไว้เป็นเอกลักษณ์ประจำชาติไทย... ภาคเหนือ การแสดงที่มีจังหวะช้า ท่ารำที่อ่อนช้อน นุ่มนวลเพราะมีอากาศเย็นสบาย ทำให้จิตใจของผู้คนมีความนุ่มนวล อ่อนโยน. คลิกซื้อสินค้า...
ครอสติช ภาพปลูกข้าว

ครอสติช ภาพปลูกข้าว

การปลูกข้าวนั้นมีความสำคัญอย่างยิ่งของประเทศไทย ซึ่งมีตั้งแต่โบราณกาลมาแล้วจนถึงปัจจุบัน และยังมีพระราชพิธีจรดพระมังคัลแรกนาขวัญ เพื่อเป็นปฐมฤกษ์ในการปลูกข้าวในแต่ละปีอีกด้วยคะ.... การปลูกข้าวจะมี 2 ฤดู มีข้าวนาปี…หรือข้าวหน้าฝน ข้าวที่ปลูกในฤดูการทำนาปกติ...
เพลงกล่อมลูก

เพลงกล่อมลูก

วันที่ 12 สิงหาคมของทุกปีเป็นวันแม่แห่งชาติไทย คำว่า ” แม่ ” มีความหมายที่ยิ่งใหญ่เกินกว่าคำพูดเพียงคำเดียว. “แม่” จะเป็นคำแรกที่เด็กสามารถเปล่งเสียงได้ก่อน.  “แม่”  คือผู้เสียสละความสุขส่วนตนเพื่อลูกๆ...
หุ่นกระบอกไทย

หุ่นกระบอกไทย

หุ่นกระบอกไทยมีการแสดงอย่างแพร่หลายในสมัยรัชกาลที่ 5 แต่ก่อนก็เริ่มปรากฎอยู่บ้างแล้ว ต้นแบบมาจากหุ่นจีนไหหล่ำ สาเหตุที่เรียกว่า หุ่นกระบอก เกิดจากการใช้กระบอกไม้ไผ่มาเป็นแกนของตัวหุ่น ซึ่งประกอบด้วยส่วนสำคัญคือ ส่วนศีรษะ, ลำตัว, มือ, เครื่องแต่งกาย, เครื่องประดับ....
มาลัยเบญจรงค์

มาลัยเบญจรงค์

ประวัติเครื่องเบญจรงค์ สมัยกรุงศรีอยุธยาและสมัยกรุงรัตนโกสินทร์ ช่วงศตวรรษที่ 18-19 ของราชวงค์ไทย ได้สั่งทำเครื่องเบญจรงค์ที่เมืองจิงเต๋อเจิ้น จากเตาเผามณฑลฝูเจี้ยนและกวางตุ้ง ประเทศจีน ซึ่งเป็นเมืองที่ผลิตเครื่องเบญจรงค์ที่มีชื่อเสียง...