fbpx

ดอกโบตั๋น : คนจีนยกให้เป็นดอกไม้ของจักรพรรดิ และถือว่าเป็นดอกไม้ แห่งเกียรติยศและความร่ำรวย....

ตามศาสตร์ฮวงจุ้ย:

ดอกโบตั๋นสีชมพู จะส่งเสริมเรื่องความรัก และความโรแมนติก.

เมืองลั่วหยาง : เมืองหลวงเก่าของจีนที่มีชื่อเสียง ในฐานะศูนย์กลางการปลูก ดอกโบตั๋น และยกย่องดอกโบตั๋นจากลั่วหยางว่างดงามที่สุดในแผ่นดิน… ปัจจุบันมีการจัดนิทรรศการ และการแสดงดอกโบตั๋นในเมืองนี้ ในช่วงเดือนเมษยนของทุกปี…

งามอย่างไทย ” บายศรี”

บายศรี เป็นงานที่สร้างสรรค์ขึ้นจากวัฒนธรรม ประเพณี ความเชื่อและภูมิปัญญาที่ดีงามสืบทอดมาจวบจนปัจจุบัน

Read More »