fbpx

เทพเจ้าฮก ลก ซิ่ว ชาวจีนเชื่อว่าถ้าใครมีไว้ในบ้านเรือน หรือห้างร้าน บริษ์ท เทพเจ้าทั้ง3พระองค์ จะทรงอำนวยอวยพรให้มีแต่สิ่งดีๆ มีโชคลาภ วาสนาบารมีและอายุยืนยาว อยู่ณ.ที่นั้นอยู่ตลอดเวลา.....

เทพเจ้าฮก ลก ซิ่ว แต่ละองค์มีความหมายดังนี้

เทพเจ้าฮก

ฮก : หมายถึง โชคลาภ ความมั่งคั่ง ความสุข สมปรารถนาในโชคลาภบริบูรณ์ ทำการค้าขายให้ความเจริญก้าวหน้าประสบความสำเร็จ.

ลักษณะ : เป็นชายเศรษฐีแต่งตัวภูมิฐานสวมหมวก และอุ้มเด็กนั่นเป็นการเพิ่มลักษณะแห่งความเป็นมงคล หมายถึงให้มีลูกหลานดีๆ ให้สืบทอดวงค์ตระกูล.

เทพเจ้าลก

ลก : หมายถึง วาสนาบารมี อำนาจเกียรติยศรับราชการให้มีแต่ความเจริญก้าวหน้าในหน้าที่การงาน

ลักษณะ : เป็นขุนนางจีนสวมหมวกมีปีกกางออกมาทั้งสองด้าน ในมือถือคฑายู่อี่หมายถึง ความสมปรารถนา ความสมหัวง.

เทพเจ้าซิ่ว

ซิ่ว : หมายถึง มีอายุยืน สุขภาพแข็งแรง

ลักษณะ : เป็นชายชราหน้าตาใจดี หนวดเครายาวสีขาว หน้าผากโหนกนูนเห็นได้ชัดเจน มือถือไม้เท้า อีกมือหนึ่งถือลูกท้อซึงเป็นผลไม้มงคล เป็นสัญลักษณะแห่งความมีมงคล อายุยืนยาว.

เคล็กลับ : ในการแขวนภาพ เทพเจ้าฮก ลก ซิ่ว ให้แขวนไว้ในตำแหน่งของ ห้องรับแขกที่บ้าน หรือร้านค้าบริษท์หรืกห้องอาหาร เชื่อว่าจะมีแต่สิ่งที่ดีๆเข้ามา.....

งามอย่างไทย ” บายศรี”

บายศรี เป็นงานที่สร้างสรรค์ขึ้นจากวัฒนธรรม ประเพณี ความเชื่อและภูมิปัญญาที่ดีงามสืบทอดมาจวบจนปัจจุบัน

Read More »