fbpx

รำ 4 ภาค เป็นการแสดงที่มีการถ่ายทอดทางวัฒนธรรมที่ล่ำค่า ที่บรรพบุรุษไทยได้สั่งสมสร้างสรรค์ และสืบทอดไว้เป็นเอกลักษณ์ประจำชาติไทย...

ภาคเหนือ

การแสดงที่มีจังหวะช้า ท่ารำที่อ่อนช้อน นุ่มนวลเพราะมีอากาศเย็นสบาย ทำให้จิตใจของผู้คนมีความนุ่มนวล อ่อนโยน.

ภาคอีสาน

จะมีลักษณะคล้ายภาคเหนือ การร่ายรำจะมีลักษณะเฉพาะของการเคลื่อนไหว แอ่นตัว แล้วโยกตัวไปมา ขยับเอวขยับไหล่ เน้นความสนุกสนาน.

ภาคกลาง

จะรับการแสดงของท้องถิ่น ใกล้เคียงเข้าไว้หมด แล้วปรุงแต่ง ตามเอกลักษณ์ของภาคกลางขึ้นใหม่ ทำให้นุ่มนวลอ่อนหวานมากขึ้น.

ภาคใต้

การแสดงของภาคใต้ จะมีลีลาท่ารำคล้ายการเคลื่อนไหวของร่างกายมากกว่าการฟ้อนรำ ทำให้มีชีวิตชีวาและสนุกสนาน.

ฉะนั้นคนไทยทุกคน ควรห่วงแหน ในวัฒนธรรมที่ล่ำค่านี้...

งามอย่างไทย ” บายศรี”

บายศรี เป็นงานที่สร้างสรรค์ขึ้นจากวัฒนธรรม ประเพณี ความเชื่อและภูมิปัญญาที่ดีงามสืบทอดมาจวบจนปัจจุบัน

Read More »