fbpx

ประวัติเครื่องเบญจรงค์

สมัยกรุงศรีอยุธยาและสมัยกรุงรัตนโกสินทร์ ช่วงศตวรรษที่ 18-19 ของราชวงค์ไทย ได้สั่งทำเครื่องเบญจรงค์ที่เมืองจิงเต๋อเจิ้น จากเตาเผามณฑลฝูเจี้ยนและกวางตุ้ง ประเทศจีน ซึ่งเป็นเมืองที่ผลิตเครื่องเบญจรงค์ที่มีชื่อเสียง ด้านความละเอียดและความสวยงามมากที่สุดในยุคนั้น ไทยในอดีต จะสั่งทำตามความคิดและแบบลวดลายของไทย การสั่งนั้น จะมีช่างของไทย เดินทางไปควบคุมการผลิต เพื่อให้ได้รูปลักษณ์ที่เป็นแบบไทย.

ต้นกำเนิดของเครื่องเบญจรงค์ ตอนแรกใช้สีระบายเพียง 3 สีเท่านั้น ต่อมาได้พัฒนาเครื่องเบญจรงค์มี 5 สี คือ สีขาว,เหลือง,ดำ,แดง,เขียว(คราม) ดังนั้นชื่อที่เรียกว่า ” เบญจรงด์” หมายถึง เครื่องเคลือบที่มีการวาดสีลงไป 5 สี. แต่ปัจจุบันมีการใช้สีมากกว่า 30 สี และมีการออกแบบลวดลายต่างๆ ที่สะท้อนถึงภูมิปัญญาชาวบ้าน วัฒนธรรมและวิถีชีวิตของคนไทย.

ปัจจุบันเครื่องเบญจรงค์ ได้รับความนิยมทั้งชาวต่างประเทศและชาวไทย เครื่องเบญจรงค์ถือเป็นของที่ระลึก และของขวัญที่มีเอกลักษณ์สวยงาม หรูหราและมีคุณค่าสูง สำหรับใช้ในโอกาสพิเศษ และที่จะมอบให้กับคนพิเศษ…

งามอย่างไทย ” บายศรี”

บายศรี เป็นงานที่สร้างสรรค์ขึ้นจากวัฒนธรรม ประเพณี ความเชื่อและภูมิปัญญาที่ดีงามสืบทอดมาจวบจนปัจจุบัน

Read More »