fbpx

พระพิฆเนศกับพระลักษมี คู่กันนามว่า... คเณศลักษมี...

คนไทยเรามีความคุ้นเคยกับเทพในศาสนาพราหมณ์หรือฮินดูมาช้านานแล้ว. ถึงประเทศเราจะเรียกว่าเป็นเมืองพุทธ แต่ยังมีความเชื่อเกี่ยวกับองค์ทวยเทพต่างๆเช่นกันและนับถือบูขาองค์ท่านตลอดมา.

พระพิฆเนศ

พระพิฆเนศ เทพเจ้าแห่งความสำเร็จ : มีโชคลาภ ความรุ่งเรือง ร่ำรวยเงินทอง

1.ทรงถือขนมโมทกะ : หมายถึง ความมั่งคั่งร่ำรวย ค้าขายเจริญรุ่งเรือง

2.. ทรงถือดอกไม้ : หมายถึง ความรักที่สมหวัง มีคนเมตตา

3. ทรงถือขวาน : หมายถึง ขจัดอุปสรรคปญหาและ ตัดช่วงเวลาที่ไม่ดีทิ้งไป

พระลักษมีประทานเงินทอง

ทรงประทานเงินทองและโชคลาภ  ความมั่งคั่งร่ำรวย ความอุดมสมบูรณ์พร้อมด้วยความสุข สมหวัง ในความรักและครอบครัวที่สมบูรณ์

พระลักษมีและพระพิฆเนศ สององค์เทพนี้นับว่าผู้คนจะบูชากันมาก รูปท่านสามารถตั้งได้ทั้วหิ้งในบ้านหรือในร้านค้า,โต๊ะทำงานคะ.....

งามอย่างไทย ” บายศรี”

บายศรี เป็นงานที่สร้างสรรค์ขึ้นจากวัฒนธรรม ประเพณี ความเชื่อและภูมิปัญญาที่ดีงามสืบทอดมาจวบจนปัจจุบัน

Read More »