fbpx
วัดพระธาตุดอยสุเทพราชวรวิหาร

วัดพระธาตุดอยสุเทพราชวรวิหาร

พระธาตุดอยสุเทพ ตั้งอยู่ในอุทยานแห่งชาติดอยสุเทพ-ปุย สร้างขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 1927 ในสมัยพญากือนากษัตริย์องค์ที่ 6 เจ้าผู้ครองนครเชียงใหม่  พระองค์ได้อัญเชิญพระบรมสารีริกธาตุที่ได้มาจากสุโขทัย ที่ทรงเก็บไว้สักการบูชาส่วนพระองค์ถึง 13 ปี มาบรรจุไว้ที่นี่....