fbpx
10ประโยชน์ของการดื่มน้ำ ในตอนเช้าเป็นประจำ

10ประโยชน์ของการดื่มน้ำ ในตอนเช้าเป็นประจำ

การดื่่มน้ำตอนเช้า.... ควรเริ่มดื่่มหลังจากตื่่นนอนประมาณ 2 แก้ว เพราะร่างกายขาดน้ำมาตลอดทั้งคืน....น้ำจะช่วยให้ระบบต่างๆทำงานได้ดี และมีประสิทธิภาพมากขึ้นดังนี้... ช่วยกระตุ้น ให้สมองปราดเปรื่องขึ้น กระตุ้นกระบวนการคิด ความจำและสมาธิ ทำให้ผิวพรรณผ่องใส...