fbpx
ครอสติชมงคล

ครอสติชมงคล

ครอสติช "มงคล" กับ "โชคลาภ" ตามความเชื่อต่างๆ โดย ดีไซเนอร์ : คุณรุ้งรันต์ พุทธิกุล บอกเลยว่าเรื่องศาสตร์ หรือความเชื่อ ล้วนมีผลต่อธุรกิจได้เสมอ เพราะฉะนั้นต้องใส่ใจกันในการเลือกสรรค์กันอย่างพิถีพีถัง วันนี้จะนำศาสตร์ของรูปภาพครอสติชมงคล กันบ้าง...
เรือพระที่นั่งสุพรรณหงส์

เรือพระที่นั่งสุพรรณหงส์

เรือพระที่นั่งสุพรรณหงส์ : เป็นเรือพระที่นั่งของพระมหากษัตริย์ไทยในพระราชพิธีกระบวนพยุหยาตราทางชลมารค มีความสำคัญทางประวัติศาสตร์และยังมีความงดงาม วิจิตรตระการตา... ประวัติ : เรือพระที่นั่งสุพรรณหงส์ มีชื่อกล่าวถึงเป็นครั้งแรกในสมัยกรุงศรีอยุธยา...
พระราชพิธีบรมราชาภิเษก รัชกาลที่ ๑๐

พระราชพิธีบรมราชาภิเษก รัชกาลที่ ๑๐

ประวัติศาสตร์ : พระราชพิธีบรมราชภิเษกในราชอาณาจักรไทย ได้รับอิทธิพลจากคติอินเดีย พระราชพิธีจึงเจือปนด้วยลัทธิพราหมณ์และลัทธิพุทธศาสนาฝ่ายหินยาน พระราชพิธีบรมราชาภิเษก เป็นโบราณราชพิธีที่ต้องทำเพื่อความเป็นพระมหากษัตริย์อย่างสมบรูณ์...
เทพเจ้า ฮก ลก ซิ่ว เทพเจ้าแห่งความมั่งคั่ง วาสนาบารมี อายุยืนยาวสุขภาพแข็งแรง

เทพเจ้า ฮก ลก ซิ่ว เทพเจ้าแห่งความมั่งคั่ง วาสนาบารมี อายุยืนยาวสุขภาพแข็งแรง

เทพเจ้าฮก ลก ซิ่ว ชาวจีนเชื่อว่าถ้าใครมีไว้ในบ้านเรือน หรือห้างร้าน บริษ์ท เทพเจ้าทั้ง3พระองค์ จะทรงอำนวยอวยพรให้มีแต่สิ่งดีๆ มีโชคลาภ วาสนาบารมีและอายุยืนยาว อยู่ณ.ที่นั้นอยู่ตลอดเวลา..... เทพเจ้าฮก ลก ซิ่ว แต่ละองค์มีความหมายดังนี้ เทพเจ้าฮก ฮก : หมายถึง โชคลาภ...
8 เซียน (โป๊ยเซียน) เทพแห่งโชคลาภและความมั่งคั่ง

8 เซียน (โป๊ยเซียน) เทพแห่งโชคลาภและความมั่งคั่ง

โป๊ยเซียน ในภาษาจีนหมายถึง เซียนแปดองค์ เป็นเทพที่ชาวจีนนับถือกันมาช้านาน เซียนแต่ละองค์ ในบรรดา 8 องค์นี้มีประวัติที่มามีอิทธิฤทธิ์ปาฏิหาริย์แตกต่างกัน ในปัจจุบันทั้งชาวจีนและชาวไทยเชื้อสายจีนนับถือบูชากันอย่างสม่ำเสมอ..... …เซียนทั้งแปดมีนานว่า…...