fbpx
การละเล่นของเด็กไทยในสมัยก่อน

การละเล่นของเด็กไทยในสมัยก่อน

สมัยก่อน... ในช่วงเวลาที่ยังไม่มีเทคโนโลยีการสื่อสาร อินเตอร์เน็ตแบบสมัยนี้. หลายคนอาจจะไม่เคยรู้จักและได้ยินว่า เด็กสมัยก่อนเค้าเล่นอะไรกันบ้าง? วันนี้...จะพาทุกคนย้อนวัยไปในวัยเด็กว่ายุคก่อนนั้นเด็กเล่นอะไรกันบ้างคะ.... 1 .เดินกะลา...