fbpx
วิธีปักครอสติช

วิธีปักครอสติช

การปักครอสติช… มีเทคนิคที่ทำให้ปักง่ายและเพลิดเพลิน… ผลงานที่ออกมา เหมือนดั่งเราสรรสร้างงานศิลปที่มีความหมาย และทรงคุณค่า…         ผู้ปักเพียงเลือกผังลายภาพที่ต้องการ จัดหาไหมสีต่างๆที่ต้องใช้ แล้วปักไขว้ลงบนผ้าครอสติช… ปัจจุบันการเลือกชุดคิทส์...