fbpx
8 เซียน (โป๊ยเซียน) เทพแห่งโชคลาภและความมั่งคั่ง

8 เซียน (โป๊ยเซียน) เทพแห่งโชคลาภและความมั่งคั่ง

โป๊ยเซียน ในภาษาจีนหมายถึง เซียนแปดองค์ เป็นเทพที่ชาวจีนนับถือกันมาช้านาน เซียนแต่ละองค์ ในบรรดา 8 องค์นี้มีประวัติที่มามีอิทธิฤทธิ์ปาฏิหาริย์แตกต่างกัน ในปัจจุบันทั้งชาวจีนและชาวไทยเชื้อสายจีนนับถือบูชากันอย่างสม่ำเสมอ..... …เซียนทั้งแปดมีนานว่า…...