fbpx
มาลัยเบญจรงค์

มาลัยเบญจรงค์

ประวัติเครื่องเบญจรงค์ สมัยกรุงศรีอยุธยาและสมัยกรุงรัตนโกสินทร์ ช่วงศตวรรษที่ 18-19 ของราชวงค์ไทย ได้สั่งทำเครื่องเบญจรงค์ที่เมืองจิงเต๋อเจิ้น จากเตาเผามณฑลฝูเจี้ยนและกวางตุ้ง ประเทศจีน ซึ่งเป็นเมืองที่ผลิตเครื่องเบญจรงค์ที่มีชื่อเสียง...