fbpx
เทพเจ้า ฮก ลก ซิ่ว เทพเจ้าแห่งความมั่งคั่ง วาสนาบารมี อายุยืนยาวสุขภาพแข็งแรง

เทพเจ้า ฮก ลก ซิ่ว เทพเจ้าแห่งความมั่งคั่ง วาสนาบารมี อายุยืนยาวสุขภาพแข็งแรง

เทพเจ้าฮก ลก ซิ่ว ชาวจีนเชื่อว่าถ้าใครมีไว้ในบ้านเรือน หรือห้างร้าน บริษ์ท เทพเจ้าทั้ง3พระองค์ จะทรงอำนวยอวยพรให้มีแต่สิ่งดีๆ มีโชคลาภ วาสนาบารมีและอายุยืนยาว อยู่ณ.ที่นั้นอยู่ตลอดเวลา..... เทพเจ้าฮก ลก ซิ่ว แต่ละองค์มีความหมายดังนี้ เทพเจ้าฮก ฮก : หมายถึง โชคลาภ...