fbpx
11ภาพมงคลที่ทุกบ้านควรจะมีไว้ เพื่อความร่มเย็นเป็นสุข

11ภาพมงคลที่ทุกบ้านควรจะมีไว้ เพื่อความร่มเย็นเป็นสุข

การแต่งบ้าน ถือเป็นเรื่องที่ขาดไม่ได้สำหรับคนที่รักบ้าบทั้งหลาย การแต่งบ้านด้วยรูปภาพ เป็นวิธีหนึ่งที่เราตกแต่ง ยิ่งเป็นภาพมงคลด้วยแล้วก็ยิ่งเพิ่มพลังทำให้คนในบ้าน อยู่แล้วมีความสุขเจริญรุ่งเรือง จึงนำภาพมงคล 11 ภาพมากล่าวดังนี้. ภาพเทพเจ้าจีน :  ภาพแปดเซียน,...