fbpx
มหาโภคทรัพย์

มหาโภคทรัพย์

พระพิฆเนศกับพระลักษมี คู่กันนามว่า... คเณศลักษมี... คนไทยเรามีความคุ้นเคยกับเทพในศาสนาพราหมณ์หรือฮินดูมาช้านานแล้ว. ถึงประเทศเราจะเรียกว่าเป็นเมืองพุทธ แต่ยังมีความเชื่อเกี่ยวกับองค์ทวยเทพต่างๆเช่นกันและนับถือบูขาองค์ท่านตลอดมา. คลิกสินค้า : มหาโภคทรัพย์ พระพิฆเนศ...