fbpx
ครอสติช ภาพปลูกข้าว

ครอสติช ภาพปลูกข้าว

การปลูกข้าวนั้นมีความสำคัญอย่างยิ่งของประเทศไทย ซึ่งมีตั้งแต่โบราณกาลมาแล้วจนถึงปัจจุบัน และยังมีพระราชพิธีจรดพระมังคัลแรกนาขวัญ เพื่อเป็นปฐมฤกษ์ในการปลูกข้าวในแต่ละปีอีกด้วยคะ.... การปลูกข้าวจะมี 2 ฤดู มีข้าวนาปี…หรือข้าวหน้าฝน ข้าวที่ปลูกในฤดูการทำนาปกติ...