fbpx
เคล็ดลับเสริมฮวงจุ้ยที่อยู่อาศัย

เคล็ดลับเสริมฮวงจุ้ยที่อยู่อาศัย

การเสริมฮวงจุ้ยภายในบ้านเป็นความเชื่อที่ผ่านมาเป็นเวลานานจากรุ่นสู่รุ่น ถ่ายทอดผ่านทางวัฒนธรรมที่มีผลต่อการดำรงชีวิตของคนในยุคปัจจุบันอีกด้วย  ฮวงจุ้ย ประกอบไปด้วยธาตุทั้ง4 คือ ดิน น้ำ ลม และไฟ   ฮวงจุ้ยเป็นศิลปะการออกแบบที่อยู่อาศัยแม้แต่ผู้ที่มีการศึกษาสูง...