fbpx
รำ 4 ภาค : มรดกทางวัฒนธรรมไทย

รำ 4 ภาค : มรดกทางวัฒนธรรมไทย

รำ 4 ภาค เป็นการแสดงที่มีการถ่ายทอดทางวัฒนธรรมที่ล่ำค่า ที่บรรพบุรุษไทยได้สั่งสมสร้างสรรค์ และสืบทอดไว้เป็นเอกลักษณ์ประจำชาติไทย... ภาคเหนือ การแสดงที่มีจังหวะช้า ท่ารำที่อ่อนช้อน นุ่มนวลเพราะมีอากาศเย็นสบาย ทำให้จิตใจของผู้คนมีความนุ่มนวล อ่อนโยน. คลิกซื้อสินค้า...