fbpx
ครอสติช ภาพปลูกข้าว

ครอสติช ภาพปลูกข้าว

การปลูกข้าวนั้นมีความสำคัญอย่างยิ่งของประเทศไทย ซึ่งมีตั้งแต่โบราณกาลมาแล้วจนถึงปัจจุบัน และยังมีพระราชพิธีจรดพระมังคัลแรกนาขวัญ เพื่อเป็นปฐมฤกษ์ในการปลูกข้าวในแต่ละปีอีกด้วยคะ.... การปลูกข้าวจะมี 2 ฤดู มีข้าวนาปี…หรือข้าวหน้าฝน ข้าวที่ปลูกในฤดูการทำนาปกติ...
เพลงกล่อมลูก

เพลงกล่อมลูก

วันที่ 12 สิงหาคมของทุกปีเป็นวันแม่แห่งชาติไทย คำว่า ” แม่ ” มีความหมายที่ยิ่งใหญ่เกินกว่าคำพูดเพียงคำเดียว. “แม่” จะเป็นคำแรกที่เด็กสามารถเปล่งเสียงได้ก่อน.  “แม่”  คือผู้เสียสละความสุขส่วนตนเพื่อลูกๆ...
หุ่นกระบอกไทย

หุ่นกระบอกไทย

หุ่นกระบอกไทยมีการแสดงอย่างแพร่หลายในสมัยรัชกาลที่ 5 แต่ก่อนก็เริ่มปรากฎอยู่บ้างแล้ว ต้นแบบมาจากหุ่นจีนไหหล่ำ สาเหตุที่เรียกว่า หุ่นกระบอก เกิดจากการใช้กระบอกไม้ไผ่มาเป็นแกนของตัวหุ่น ซึ่งประกอบด้วยส่วนสำคัญคือ ส่วนศีรษะ, ลำตัว, มือ, เครื่องแต่งกาย, เครื่องประดับ....
มหาโภคทรัพย์

มหาโภคทรัพย์

พระพิฆเนศกับพระลักษมี คู่กันนามว่า... คเณศลักษมี... คนไทยเรามีความคุ้นเคยกับเทพในศาสนาพราหมณ์หรือฮินดูมาช้านานแล้ว. ถึงประเทศเราจะเรียกว่าเป็นเมืองพุทธ แต่ยังมีความเชื่อเกี่ยวกับองค์ทวยเทพต่างๆเช่นกันและนับถือบูขาองค์ท่านตลอดมา. คลิกสินค้า : มหาโภคทรัพย์ พระพิฆเนศ...
มาลัยเบญจรงค์

มาลัยเบญจรงค์

ประวัติเครื่องเบญจรงค์ สมัยกรุงศรีอยุธยาและสมัยกรุงรัตนโกสินทร์ ช่วงศตวรรษที่ 18-19 ของราชวงค์ไทย ได้สั่งทำเครื่องเบญจรงค์ที่เมืองจิงเต๋อเจิ้น จากเตาเผามณฑลฝูเจี้ยนและกวางตุ้ง ประเทศจีน ซึ่งเป็นเมืองที่ผลิตเครื่องเบญจรงค์ที่มีชื่อเสียง...
นางกวัก เทพีแห่งมงคลและเรียกเงินทองโชคลาภ

นางกวัก เทพีแห่งมงคลและเรียกเงินทองโชคลาภ

นางกวัก : ในตำนานไทยโบราณเปรียบเสมือนสิ่งศักดิ์สิทธิ์ ที่เรียกเงินทองโชคลาภมาสู่บ้านเรือนที่อาศัยและรักษาสถานที่ ที่มีรูปท่านประทับอยู่.. ประวัติ : นางกวักมีหลายตำนานแต่ตำนานทางพุทธศาสนา นางกวักมีชื่อจริงว่า นางสุภาวดี บิดาชื่อสุจิตพราหมณ์ มารดาชื่อนางสุมณฑา...