fbpx

การแต่งบ้าน :   ถือเป็นเรื่องที่ขาดไม่ได้สำหรับคนรักบ้านทั้งหลาย การแต่งบ้านด้วยรูปภาพ  ก็เป็นวิธีหนึ่งที่เราตกแต่งกัน และยิ่งเป็นภาพมงคลด้วยแล้ว ก็ยิ่งเพิ่มพลัง ทำให้คนในบ้าน อยู่แล้วมีความสุขความเจริญรุ่งเรือง จึงได้นำภาพมงคล 11 ภาพมากล่าวดังนี้คะ….

 1. ภาพเทพเจ้าจีน :  ภาพแปดเซียน, เทพเจ้ากวนอู,  เทพเจ้าไฉ่เซ่งเอี้ย, เพื่อเสริมบารมีให้บ้านมีพลังของเทพองค์นั้น
 2.  ภาพเรือสำเภา : หมายถึงความประสบแต่ผลสำเร็จ เจริญรุ่งเรืองในด้านค้าขาย
 3.  ภาพปลาคารฟ์ : หมายถึงผลกำไร และปรารถนาที่จะได้ผลกำไรในการทำธุรกิจ
 4. ภาพนกกระเรียน : ช่วยเสริมให้อายุยืน สุขภาพแข็งแรง 
 5. ภาพตะกร้าผลไม้มงคล : ติดภาพไว้ในห้องอาหาร   จะช่วยให้เรามีแต่ความอุดมสมบูรณ์พูนสุข
 6.  ภาพม้า 8 ตัว : จะช่วยส่งผลให้ธุรกิจการค้าประสบผลสำเร็จและราบรื่น
 7.  ภาพมังกรจีน : หมายถึงความแข็งแกร่ง ช่วยเสริมเรื่องอำนาจวาสนา เจริญรุ่งเรือง
 8. ภาพดอกโบตั๋น : เชื่อกันว่าการแขวนภาพดอกโบตั๋นไว้ในห้องนั่งเล่น จะนำโชคในด้านความรัก และความสัมพันธ์อันดีมาสู่ครอบครัวเสมอ
 9. ภาพเสือ : ให้แขวนไว้ในห้องทำงานเพื่อเสริมอำนาจบารมี และช่วยป้องกันสิ่งช้่วร้ายต่างๆที่จะเข้ามา
 10.  ภาพไก่ : จะช่วยเสริมในเรื่องของการทำมาหากิน เงินทองไหลมาเทมา มีโชคและมีลาภให้เกิดขึ้นเสมอ
 11.  ภาพนกยูง  : เป็นสัญลักษณ์ถึงความโชคดี ความเจริญในด้านการเงิน และเรื่องของอำนาจวาสนา นกยูงจะช่วยส่งเสริมให้มีพลังในด้านนี้ได้ดีมากๆ